Hoppa till innehåll

Laser

Vad är laser?

Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd på samma sätt som ljudet från en flöjt har en enda ton. Ljudet från en flöjt är därför renare än ljudet från en burk stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer mm

laser

Vad är medicinsk laser?

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men kan delas in i två huvudgrupper

  1. Starka lasrar som skär och bränner. Kallas ofta kirurgiska lasrar.
  2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Kallas ofta biostimulerande lasrar eller lågeffektlasrar ( Law Level Laser Therapy LLLT)

 

Vad behandlas med lågeffektlasrar?

Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt. Vad som kan behandlas beror därför på vilken eller vilka lasertyper terapeuten har tillgång till.

Vi arbetar med GaAs-lasern 904 nm och infrarött ljus. Detta är bäst på problem av ljupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor.

Exempel på behandlingsområden är, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak följande:

Spänningshuvudvärk – Tinnitus - Värk i axlar/nacke - Armbågar – Fingrar Ländrygg smärtor – Höftsmärtor – Smärtor i lår, ben och fötter Idrottsskador

Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller änden av proben mot det ställe man vill behandla. Beroende av lasertypen så tränger ljuset in mellan 1 – 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont?

Nej, snarare tvärtom. Laserbehandling är väldigt avslappande och många somnar. Däremot kan smärta uppstå 6 – 24 timmar efter behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Speciellt vid behandling av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över på någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:a till 7;e dag) och sedan med allt längre intervaller när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig från 1 – 10 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits - samt typen av problem. Tre behandlingar är vanligt förekommande. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?

Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.

Kan man äta mediciner?

Ja. Hittills har inga mediciner visat sig vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Vad bör man informera om?

Laserljuset ger ofta direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som resulterat i en inflammation. Smärtan har då hindrat en överbelastning och kanske en försämring som följd. Därför är det viktigt att patienten inte belastar leden, senan eller muskeln innan läkningen är stabil och terapeuten ger klartecken.

Hur stor är chansen att bli bra?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 - 3 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående medan andra behöver flera behandlingar.

 

Några begrepp

Effekttäthet:
- Intensitet eller ljuseffekt på ytenhet
- W/cm2

 

Pulsfrekvens:
- Låga pulsfrekvenser - Smärta
- Medelhöga frekvenser - Cirkulation, läkning
- Höga frekvenser - Inflammation, infektion

 

Behandlingsdoser:
- Dosen är den viktigaste parametern. Den mäts i joule och innebär att en viss energimängd tillförs per cm2.
- Dosen är lika med behandlingstid x laserstyrka per cm2.
- Äldre skador eller djupa problem kräver längre tid.

 

Behandlingsintervall: - Kumulativ - 2 – 4 dagars intervall, därefter glesare

 

Lokalbehandling

Behandling direkt ovanpå eller omkring ”problemområdet”.

 

Systembehandling

Systembehandling är ofta ett bra komplement till lokalbehandling.
Exempel på systembehandlingar är:
- Behandling av akupunkturpunkter
- Behandling av triggerpunkter eller smärtpunkter
- Behandling av lymfknutor
- Behandling kring kotor i länd-, rygg- eller halsregionen